• 001

  rail assy., drip

  • Part Number: 70240-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $33.03

 • 002

  shoe, r. drip

  • Part Number: 70242-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $5.15

 • 003

  shoe, l. drip

  • Part Number: 70247-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $5.15

 • 004

  coulisse assy., r.

  • Part Number: 70300-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $75.93

 • 005

  stopper assy., r.

  • Part Number: 70303-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $5.17

 • 006

  screw (4x8)

  • Part Number: 70304-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.58

 • 007

  coulisse assy., l.

  • Part Number: 70305-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $76.20

 • 008

  stopper assy., l.

  • Part Number: 70308-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $5.17

 • 009

  plate set a, r.

  • Part Number: 70380-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $11.42

 • 010

  plate set b, r.

  • Part Number: 70381-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $18.88

 • 011

  screw, flat (4x3.5)

  • Part Number: 70382-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.43

 • 012

  plate set a, l.

  • Part Number: 70385-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $11.70

 • 013

  plate set b, l.

  • Part Number: 70386-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $12.43

 • 014

  motor assy.

  • Part Number: 70450-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $270.77

 • 015

  screw, pan (5x30)

  • Part Number: 70451-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $6.50

 • 016

  slider assy., r.

  • Part Number: 70460-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $43.40

 • 017

  slider assy., l.

  • Part Number: 70465-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $43.40

 • 018

  deflector assy.

  • Part Number: 70500-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $41.33

 • 019

  link, deflector base

  • Part Number: 70506-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $3.13

 • 020

  screw (4x6)

  • Part Number: 70544-SDN-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.43

 • 021

  seal, drip

  • Part Number: 70243-SEP-A01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $10.02

Back to Top
rail assy., dripshoe, r. dripshoe, l. dripcoulisse assy., r.stopper assy., r.screw (4x8)screw (4x8)coulisse assy., l.stopper assy., l.plate set a, r.plate set b, r.screw, flat (4x3.5)screw, flat (4x3.5)screw, flat (4x3.5)screw, flat (4x3.5)plate set a, l.plate set b, l.motor assy.screw, pan (5x30)slider assy., r.slider assy., l.deflector assy.link, deflector baselink, deflector basescrew (4x6)screw (4x6)seal, drip
 1. To begin shopping,

  Find a dealer