• 003

  frame, r. rr. seat cushion

  • Part Number: 82136-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $176.13

 • 006

  foot pipe, r. rr. seat cushion

  • Part Number: 82168-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $34.85

 • 007

  hook, cable

  • Part Number: 82172-TF0-J02

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $3.43

 • 008

  cable, r. rr. seat cushion control

  • Part Number: 82173-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $9.68

 • 011

  damper, cover (lower)

  • Part Number: 82194-SAA-003

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $1.65

 • 013

  guide, rr. seat foot

  • Part Number: 82212-TF0-J02

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $23.58

 • 014

  screw, utility hook

  • Part Number: 82218-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $1.87

 • 015

  washer, wave (8mm)

  • Part Number: 82219-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.97

 • 019

  frame, l. rr. seat cushion

  • Part Number: 82536-TF0-J02

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $215.50

 • 022

  foot pipe, l. rr. seat cushion

  • Part Number: 82568-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $45.92

 • 023

  cable, l. rr. seat cushion control

  • Part Number: 82573-TF0-J01

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $9.70

 • 027

  bolt-washer (8x22)

  • Part Number: 90101-SAA-000

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.02

 • 028

  screw, tapping (5x10)

  • Part Number: 90134-SE3-003

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.52

 • 029

  nut, push (8mm)

  • Part Number: 90335-S2K-003

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.15

 • 030

  bush, rr. cushion

  • Part Number: 90535-S2K-003

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.42

 • 031

  band, wire

  • Part Number: 90650-KV3-000

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.25

 • 033

  pin a, set

  • Part Number: 90751-S2K-003

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $2.15

 • 034

  screw-washer (5x10)

  • Part Number: 93891-05010-07

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.50

 • 035

  nut, flange (8mm)

  • Part Number: 94050-08080

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $0.25

 • 036

  pin, spring (8x45)

  • Part Number: 94305-80452

  '


  KA - US - 49 State Spec

  • $1.83

Back to Top
frame, r. rr. seat cushionfoot pipe, r. rr. seat cushionhook, cablehook, cablecable, r. rr. seat cushion controldamper, cover (lower)damper, cover (lower)guide, rr. seat footguide, rr. seat footscrew, utility hookwasher, wave (8mm)frame, l. rr. seat cushionfoot pipe, l. rr. seat cushioncable, l. rr. seat cushion controlbolt-washer (8x22)bolt-washer (8x22)screw, tapping (5x10)nut, push (8mm)nut, push (8mm)bush, rr. cushionbush, rr. cushionbush, rr. cushionbush, rr. cushionband, wireband, wirepin a, setpin a, setscrew-washer (5x10)screw-washer (5x10)screw-washer (5x10)screw-washer (5x10)nut, flange (8mm)nut, flange (8mm)pin, spring (8x45)pin, spring (8x45)
 1. To begin shopping,

  Find a dealer