• 001

  pigtail (0.5) (10 pieces) (yellow)

  • Part Number: 04320-SJD-A00

  '


  KL - California Spec

  • $9.05

 • 002

  sub-cord (0.5) (10 pieces) (yellow)

  • Part Number: 04320-SP0-A00

  '


  KL - California Spec

  • $15.27

 • 003

  connector (2p 090f) (5 pieces)

  • Part Number: 04321-SH2-307

  '


  KL - California Spec

  • $6.35

 • 004

  connector (3p 090f) (5 pieces)

  • Part Number: 04321-SJD-306

  '


  KL - California Spec

  • $20.42

 • 005

  connector (3p 090 f) (5 pieces)

  • Part Number: 04321-SM4-409

  '


  KL - California Spec

  • $7.45

 • 006

  joint, terminal (0.5) (25 pieces) (yellow)

  • Part Number: 04323-SP0-A01

  '


  KL - California Spec

  • $37.65

Back to Top
pigtail (0.5) (10 pieces) (yellow)sub-cord (0.5) (10 pieces) (yellow)sub-cord (0.5) (10 pieces) (yellow)connector (2p 090f) (5 pieces)connector (2p 090f) (5 pieces)connector (2p 090f) (5 pieces)connector (2p 090f) (5 pieces)connector (2p 090f) (5 pieces)connector (3p 090f) (5 pieces)connector (3p 090f) (5 pieces)connector (3p 090f) (5 pieces)connector (3p 090 f) (5 pieces)connector (3p 090 f) (5 pieces)connector (3p 090 f) (5 pieces)joint, terminal (0.5) (25 pieces) (yellow)joint, terminal (0.5) (25 pieces) (yellow)joint, terminal (0.5) (25 pieces) (yellow)
 1. To begin shopping,

  Find a dealer